Badania kliniczne, DIPG • Glioma - Fundacja Glioma-Center

Leczenie w ramach badań klinicznych powinno być przemyślaną decyzją, gdyż w istocie oznacza ono zgodę na udział w eksperymencie.
Jednocześnie, w chorobach takich jak glejak, dla których nie udało się dotąd stworzyć gwarantującego wyleczenie protokołu, może to być unikalna szansa na sukces.

Jakie są zatem blaski i cienie udziału w badaniach klinicznych?

zalety

Bezpłatny dostęp do leku, który skoro wszedł w fazę badań klinicznych na ludziach, musi posiadać przesłanki skuteczności

wady

Możliwość trafienia do grupy „placebo” i nie otrzymywania de facto testowanego leku

Konieczność zrezygnowania ze wszystkich innych form leczenia, aby wynik badań mógł być wiarygodny

Możliwość wystąpienia różnorakich skutków ubocznych, które nie są znane w momencie rozpoczęcia terapii

Niepewność co do osiągniętego efektu terapii

Chociaż minusów liczbowo jak widać jest więcej nie oznacza to, że należy skreślić z listy rozważań badania kliniczne.

Na co zatem zwracać uwagę?

01

Faza badania klinicznego – im wyższa tym lepiej dla pacjenta. Każda faza ma inny naukowy cel. Przykładowo w trzeciej fazie nie testuje się już wyłącznie toksyczności dawki, gdyż ustalenie bezpiecznej dawki jest nadrzędnym celem drugiej fazy, natomiast koncentruje się na badaniu skuteczności czyli na efekcie terapeutycznym. W przypadku faz wyższych niż pierwsza, warto próbować kontaktować się (np. poprzez fora internetowe) z osobami, które przyjmowały dany lek we wcześniejszej fazie badania i zebrać możliwie jak największą ilość informacji

02

Istnienie grupy placebo – jest wiele badań, w których nie ma grupy przyjmującej placebo. Informacja o utworzeniu bądź nie takiej grupy jest zawsze dostępna w opisie badania

03

Rodzaj testowanych leków – warto wyciągać wnioski z przeszłości – jeżeli w badaniu testowana jest przykładowo kolejna kombinacja chemioterapeutyków dożylnych, a wcześniej wśród ogromnej ilości badanych kombinacji żadna nie okazała się naukowym przełomem, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta również nie będzie rewolucyjna

04

Dostępność testowanego leku poza badaniem w ramach tzw.”compassionate use” – jeżeli lek jest dostępny poza badaniem to alternatywnym do udziału w samym badaniu rozwiązaniem, jest indywidualne stosowanie go według schematu przedstawionego w opisie badania. Pozwala to na uwolnienie się od ryzyka otrzymywania placebo oraz na kontynuowanie dotychczasowego leczenia. Należy jednak rozważyć z lekarzem prowadzącym ryzyko ewentualnych interakcji pomiędzy lekami

05

Kryteria konieczne do spełnienia i kryteria wykluczające – są one zawsze umieszczone w opisie badania, często jest to długa lista, restrykcyjnie przestrzegana przez ośrodki medyczne

W przypadku preparatów niedostępnych poza badaniami, udział w badaniu jest jedyną szansą na użycie danego leku.

Jak szukać odpowiedniego badania?

Dobrym źródłem informacji jest strona
www.clinicaltrials.gov

Po wejściu na stronę główną należy wpisać dane do wyszukiwarki. W polu Condition or disease należy wpisać nazwę choroby czyli np. glioma, glioblastoma czy dipg. Tyle wystarczy, żeby uzyskać listę wszystkich badań. Jeśli natomiast interesuje nas tylko badanie z konkretnym lekiem lub rodzajem postępowania (np. tylko immunoterapia) to uzupełniamy jeszcze pole poniżej, które nazywa się: Other terms. Na pierwszym ekranie można też ograniczyć poszukiwania do kraju, jeżeli na przykład wiemy, że wyjazd zagraniczny nie wchodzi w grę.

Po wyświetleniu listy badań można dokonywać dalszych uszczegółowień, korzystając z menu po lewej stronie ekranu. Przede wszystkim warto oznaczyć wiek, oraz status badania. Jeżeli chcemy uzyskać informacje na temat wyników – będzie nas interesował status „completed”. Jeżeli natomiast chcemy uczestniczyć w badaniu, będziemy szukać badań otwartych, najlepiej tych w fazie „Recruting”.

Po otrzymaniu uszczegółowionej listy, możemy zaglądnąć do opisu konkretnego badania i zweryfikować czy spełniamy kryteria rekrutacji. Jeśli tak, to następnym krokiem jest kontakt z osobą/osobami prowadzącymi dane badanie, ich dane zazwyczaj także są dostępne w opisie badania.

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji lub pomocy, zachęcamy do kontaktu z nami:

formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy pliki z zestawieniami aktualnie prowadzących nabór badań klinicznych dla osób z glejakiem, dla których faza I i II (czyli te najbardziej „eksperymentalne” fazy badań) zostały zakończone z sukcesem i badanie przeszło do wyższej fazy.

Badania kliniczne dorośli
Badania kliniczne dzieci