ROZPOZNANIE

w procesie diagnozowania stosuje się techniki obrazowania, które mogą dokładnie określić lokalizację guzów mózgu. Narzędzia diagnostyczne obejmują tomografię komputerową (CT), obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) czy arteriografię.
W procesie diagnozowania, pomocne może okazać się także badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Ostateczne rozpoznanie następuje w drodze badania histopatologicznego materiału biologicznego pobranego w trakcie operacji lub biopsji.