PARTNERSTWO Z NCI-CONNECT

Fundacja Glioma-Center im. Hani Magiery z radością ogłasza swój udział w nowym programie Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów Zjednoczonych, National Cancer Institute, Center for Cancer Research o nazwie NCI-CONNECT.

NCI- CONNECT to kompleksowa sieć onkologiczna oceniająca rzadkie guzy ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Program ma na celu pogłębienie wiedzy na temat rzadkich nowotworów ośrodkowego układu nerwowego dorosłych poprzez ustanowienie i wspieranie partnerstwa oraz współpracę z organizacjami pacjentów w celu poprawy opieki i leczenia.
Fundacja Glioma-Center stała się partnerem NCI-CONNECT w celu ułatwienia współpracy z pacjentami chorującym na wybrane rzadkie guzy mózgu i kręgosłupa oraz edukowania pacjentów, a także dostarczania im informacji o badaniach klinicznych NCI-CONNECT.

Cele NCI-CONNECT to:

• Opracowanie infrastruktury służącej powiązaniu  krajowych i międzynarodowych stron wspierających badania nad wybranymi rzadkimi guzami OUN.

• Gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych w celu promowania, odkrywania i lepszego zrozumienia wybranych rzadkich nowotworów OUN.

• Wykorzystywanie współpracy, aby umożliwiać  przekładanie  odkryć naukowych na nowe terapie i metody, które poprawią wyniki pacjentów.

Lista rodzajów nowotworów objętych programem:

01

Atypowy nowotwór teratoidny rabdoidny (ATRT)

02

Nowotwór splotu naczyniówkowego

03

Rozlany glejak linii pośrodkowej

04

Wyściółczak

05

Rozsiany nowotwór o rozlanym typie infiltracji

06

Glejak z komponentem mięsaka

07

Rdzeniak zarodkowy – Medulloblastoma

08

Oponiak (o wysokim stopniu złośliwości)

09

Skąpodrzewiak/ Anaplastyczny skąpodrzewiak

10

Guzy regionu szyszynki

11

Żółtakogwiaździak pleomorficzny / Anaplastyczny żółtakogwiaździak pleomorficzny

12

Niskozróżnicowany guz neuroektodermalny

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub przeczytaj  o NCI-CONNECT:

* Odwiedź:  cancer.gov/nci-connect

* Zaobserwuj na Twitterze: @NIHBrainTumor

* Zasubskrybuj: NCICONNECTions: A Rare Brain and Spine Tumor Blog

* Skontaktuj się przez: NCICONNECT@mail.nih.gov