Ponieważ nie ma w Polsce wielu badań klinicznych dla pacjentów z glejakiem złośliwym,
chcemy zwrócić uwagę na jedno z nich.
Badanie skierowane jest do dorosłych pacjentów z nowo rozpoznanym, operacyjnym
guzem GBM, którzy nie podjęli jeszcze żadnego leczenia onkologicznego.
Jest to badanie z obszaru dynamicznie rozwijającej się od kilku lat immunoterapii.
Lekiem stosowanym w badaniu jest pembrolizumab, a celem badania jest ocena
odpowiedzi immunologicznej u pacjentów poddawanych terapii tym lekiem.
Pembrolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym
przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 1 (PD-1). Blokując receptor PD-
1, pembrolizumab zwiększa zdolność własnego układu odpornościowego pacjenta do
niszczenia komórek nowotworowych.

W badaniu przewidziano udział 36 pacjentów, losowo przydzielonych do 3 równolicznych
grup, w tym jedna jest grupą kontrolną, która nie otrzyma badanego leku. Pacjenci
przydzieleni do dwóch pozostałych ramion jeszcze przed operacją i przed rozpoczęciem
standardowej terapii (czyli leczenia wg protokołu Stuppa), otrzymują dwukrotnie
pembrolizumab. Dodatkowo, pacjenci z jednego z eksperymentalnych ramion otrzymają
badany lek także po leczeniu standardowym.
Badanie prowadzone jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny; numer badania w
ogólnoświatowej bazie Clinical Trials – NCT05235737