Z okazji Miesiąca Budowania Świadomości na Temat Guzów Mózgu, w maju przygotowaliśmy serię filmów edukacyjnych dotyczących kluczowych, dla chorych na glejaka, kwestii takich jak:
  1. Objawy i diagnozowanie
  2. Leczenie standardowe
  3. Leczenie pozastandardowe

Glejak – od objawów do diagnozy

Glejak – leczenie standardowe

Glejak – leczenie niestandardowe