Amerykański Uniwersytet Michigan opublikował niedawno wyniki badań, które przynoszą
nadzieję pacjentom z glejakiem, u których występuje mutacja genu IDH1.
Otóż udało się zidentyfikować gen odpowiedzialny za odporność guza na radioterapię.
Jak wiadomo, glejak także po pełnej sesji naświetlań, prawie zawsze powraca. Badania
miały na celu znalezienie przyczyny stosunkowo niskiej skuteczności radioterapii.
Gen, który udało się zidentyfikować, jako mający wpływ na skuteczność radioterapii, to
ZMYND8. Dotąd gen ten był kojarzony m.in z rakiem piersi i chłoniakiem.
Od pacjentów ze zmutowanym glejakiem IDH1 pobrano komórki guza i poddano je
działaniu odpowiedniego inhibitora, celowanego w ZMYND8. Okazało się, że w wyniku
takiego działania, ekspresja białka ZMYND8 spadła, dzięki czemu komórki stały się
wrażliwe na radioterapię (wyciszony gen przestał regulować odpowiedź na uszkodzone
DNA wywołane naświetlaniem).
Czy dzięki odkryciu już dziś pacjenci mogą korzystać z innowacyjnej terapii? Niestety
jeszcze nie, chociaż droga do wprowadzenia rozwiązania już się rozpoczęła. Naukowcy
planują teraz prace nad inhibitorami opartymi na RNA, które mogłyby być dostarczone
do guza za pomocą specjalnie zaprojektowanych nanocząstek, pomijając barierę krew-
mózg.
Czekamy zatem na rezultaty!