Ponieważ mamy w Polsce bardzo niewiele badań klinicznych dla pacjentów z glejakami, warto o nich przypomnieć i informować.

Zwracamy dzisiaj uwagę na badanie z berubicyną. Badanie przeznaczone jest dla dorosłych pacjentów ze wznową glejaka IV stopnia złośliwości. Rekrutacja prowadzona jest przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Onkologii i Radioterapii w Gdańsku oraz Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie.

Berubicyna jest lekiem z grupy antracyklin, który wykazuje zdolność przenikania bariery krew mózg, a przez to daje nadzieje na polepszenie skuteczności leczenia u pacjentów z guzami mózgu.

W badaniu lek podawany jest w cyklu 3 tygodniowym, poprzedzonym miesięcznym okresem badań i zakończonym miesięcznym okresem obserwacji (w sumie leczenie trwa 11 tygodni). W zależności od indywidualnej sytuacji, cykl taki może być powtórzony.