W dniach 25-28 czerwca 2023 roku odbył się w Wiedniu 5-ty zjazd zorganizowany przez
International Brain Tumour Alliance (IBTA)
Zgromadził ponad 100 uczestników, z 33 krajów i 5 kontynentów, którzy poruszali tematy
najważniejsze dla pacjentów z guzami mózgów.
W spotkaniu uczestniczyli neurochirurdzy, onkolodzy, radiolodzy, patolodzy, specjaliści
prowadzący badania kliniczne, a także przedstawiciele organizacji pacjenckich
działających na rzecz osób z guzami mózgu. To zaszczyt, że mogliśmy reprezentować w
tym wydarzeniu polskich pacjentów.
Pierwsze prelekcje to między innymi sesje na temat zmian technologicznych w obszarze
neurochirurgii czy radioterapii. Mówiono m.in. o nadziejach jakie może przynieść
radioterapia FLASH, czyli naświetlanie ultra wysokimi dawkami, skutecznie niszczącymi
komórki nowotworowe, minimalizując przy tym negatywne działanie na komórki zdrowe.
Co ciekawe, w Polsce mamy zespół który pracuje nad zaprojektowaniem i wytworzeniem
akceleratora emitującego wiązkę elektronów o ultra wysokiej mocy dawki.
Przypomniano także o zmianach w kwalifikacji WHO z 2021 – między innymi zwrócono
uwagę na fundamentalną rolę jaką ma oznaczenie mutacji IDH w celu postawienia
prawidłowej diagnozy: m. in. przypomniano, że nie jest glioblastomą (GBM) guz, który
wykazuje mutację IDH, H3K27 lub G34 lub jest guzem u dziecka.
Odbyła się także sesja dotycząca farmakoterapii. Podsumowano zmiany dotyczące
leków celowanych zaaprobowanych przez FDA w trakcie ostatnich kilku lat do leczenia
guzów systemu nerwowego takich jak:
– Larotrectinib – guzy z obecnością fuzji genów NTRK

– Selumetinib – pacjenci z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (NF1)
– Belzutifan – pacjenci z naczyniakiem krwionośnym zarodkowym VHL
– Dabrafenib (RAF) + Tramwtinib (MEK) – glejaki z mutacją w genie BRAF V600E
Mówiono także o lekach, które oczekują na aprobatę po pozytywnie przebytych testach
klinicznych:
– Vorasidenib (IDH1) – guzy z mutacją IDH
– Tovorafenib (RAF) – guzy o niskim stopniu złośliwości u dzieci
– Tirabrutinib (BTK) – konkretny rodzaj chłonniaka
– Dabrafenib (RAF) + Tramwtinib (MEK) – pacjenci z czaszkogardlakiem
Zwrócono również uwagę na zaaprobowane przez FDA leki z obszaru immunoterapii
dostarlimab i pembrolizumab – także one kierowane do określonej grupy pacjentów, w
zależności od specyfiki guza.